Toeslagen affaire slachtoffers informatie

Een nieuwe start

Wat is de toeslagenaffaire?

De toeslagenaffaire verwijst naar een grootschalig schandaal in Nederland waarbij duizenden ouders onterecht werden beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslagen. Het toeslagensysteem, bedoeld om ouders financieel te ondersteunen, werd misbruikt, wat leidde tot ernstige financiële en emotionele gevolgen voor de getroffen gezinnen. Het schandaal kwam in 2019 aan het licht en resulteerde in politieke en maatschappelijke verontwaardiging, het aftreden van het kabinet en de erkenning van het onrecht dat de ouders was aangedaan.

Heb ik recht op herstel?

Als je benadeeld bent door de toeslagenaffaire, kun je mogelijk meteen in aanmerking komen voor een uitbetaling van €30.000, gevolgd door een integrale beoordeling om te bepalen waar je precies recht op hebt. Voor meer informatie over je rechten, bezoek: Herstelregelingen.

Wat houdt de kindregeling in?

De kindregeling is gecreëerd om ook de gedupeerde kinderen en jongeren te ondersteunen. Deze regeling biedt hulp op verschillende gebieden, zoals onderwijsondersteuning en extra zorg. Voor meer details over de beschikbare hulp, bezoek: Kindregeling hulp en brede ondersteuning.

The,Hague,,The,Netherlands, ,February,15,,2019:,Official,Blue
Individual,Lesson,In,Center,Of,Early,Development,Of,Children.,Professional

Samen sterker

Ondersteuning voor onderwijs en bijles nodig?

Kinderen en jongeren die getroffen zijn door de toeslagenaffaire en onderwijsondersteuning of bijles nodig hebben, kunnen terecht bij hun eigen gemeente voor ‘brede ondersteuning’. Oxford Academy staat klaar om te helpen bij het indienen van een aanvraag voor gratis onderwijsondersteuning, die wordt verleend zodra de gemeente de aanvraag goedkeurt.

Hoe verloopt het aanvraagproces bij Oxford Academy?

Aanmelding: Start het proces door je aan te melden via ons aanmeldformulier, waarna een afspraak wordt gepland.

Intakegesprek: Een onderwijsexpert van Oxford Academy luistert naar je verhaal en bespreekt de behoeften van je kind.

Plan van aanpak: Op basis van het intakegesprek wordt een op maat gemaakt plan ontwikkeld, waarin duidelijk wordt welke stappen genomen zullen worden.

Beslissing overheidsinstantie: het plan van aanpak wordt met jouw goedkeuring gedeeld met de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de ‘’brede ondersteuning’’. Zij besluiten of de aanvraag voor bijles goedgekeurd wordt.

Voor meer informatie of om je aan te melden, klik hier om je aan te melden of neem direct contact met ons op door te bellen naar 070 808 04 60

Onze tarieven

Pakketten

mentoring hispanic teacher and latin student working together on course work

FAQ

Vragen die onze klanten stellen

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste persoonlijke aandacht krijgen, er voldoende ruimte is om vragen te stellen en het indien nodig extra uitleg kunnen krijgen. Dit is het voordeel van het hebben van kleine klas. De klassen voor leerlingen uit het basisonderwijsgroep 6 tot en met 8, bestaan uit maximaal 8 leerlingen. Voor de overige klassen, dus de lagere basisschoolgroepen en groepen uit het voortgezet onderwijs, bestaan uit maximaal 4 personen.

Wanneer uw kind door ziekte niet naar de les kan komen, dan kunt u uw kind via onze website ziekmelden. Ga hiervoor naar www.oxfordacademy.nl. Rechts bovenin klikt u op ‘Voor Ouders’, waarna u op ‘Afwezigheid Melden’ kunt klikken. Voer hier het leerlingennummer in, deze vindt u terug in alle lesoverzichten. Selecteer voor welke les of sessie u uw kind af wilt melden. Klik vervolgens op ‘Meld Afwezigheid’, hierna zal ons systeem de ziekmelding automatisch verwerken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere inhaallessen moeten worden ingepland. Hiervoor kunt u het beste een gesprek van 30 minuten plannen via www.oxfordacademy.nl/afspraak-maken. U kunt selecteren of u een telefonische afspraak of een fysieke afspraak op locatie wilt. Wanneer u deze optie leeg laat, dan gaan wij er van uit dat u persoonlijk aanwezig zal zijn op onze locatie voor de afspraak.

Oxford Academy biedt een breed scala aan bijlessen. Voor elk vak dat aangeboden wordt op de middelbare school bieden wij bijlessen, van wiskunde tot Engelse taal. Uiteraard bieden wij de bijlessen aan op alle niveaus. Daarnaast zijn er extra bijlessen beschikbaar in overleg, van het verbeteren van de algemene leervaardigheid tot het optimaliseren van planning.

Tijdens de algemene vakanties die te vinden zijn op de jaarplanning van Oxford Academy worden er geen lessen aangeboden. Er wordt geen aanpassing aangebracht in de maandelijkse betaling, omdat de uitgebleven lessen gecompenseerd worden met andere maanden waarin in plaats van de gewoonlijke 4 weken, 5 weken les wordt gegeven.

In verreweg de meeste gevallen duurt een bijles twee uur. De leerlingen krijgen tussentijds een korte pauze van tien minuten, dit komt ten goede aan hun concentratievermogen. De klassikale lessen worden altijd op de locatie van Oxford Academy verzorgd. Thuislessen zijn hiernaast ook mogelijk, in de vorm van 1-op-1 lessen.

De gemiste les kan – indien er sprake is geweest van geoorloofde afwezigheid – in overleg met de locatiemanager worden omgezet tot een inhaalles. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij verzoeken u dit zo min mogelijk te doen in de weekenden en tijdens lesuren. U kunt ons het best bereiken tussen 11:00 uur en 17:00 uur.

Alle basisschoolleerlingen die bij ons worden aangemeld krijgen binnen 3 dagen na het intakegesprek een intaketoets. Deze toets vormt de basis voor het indelen van uw kind in de juiste groep en op het juiste niveau. Wij gebruiken de resultaten dan ook vooral om uw kind in te kunnen delen in de klas die het best bij hem of haar past. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden ingedeeld op basis van hun tekortvakken.

Basisschoolleerlingen uit groepen 4 tot en met 8 maken bij Oxford Academy drie keer per jaar een voortgangstoets, waarvan wij de resultaten graag met de ouder(s) bespreken. Hiervoor wordt u uitgenodigd op onze locatie voor oudergesprekken. Voor alle leerlingen geldt dat er ook regelmatig overleg plaatsvindt tussen de intern begeleider van ons en de docent(en) van de reguliere school van uw kind.

jaar ervaring
0
Professionals
0
Beoordelingen
0 /10

Reviews

Onze klanten