Bijles

Over ons

Bijles Den Haag

Oxford Academy biedt bijlessen in verschillende vakken, zowel aan huis als op locatie. De bijlessen zijn bedoeld als extra steun bij het leren van de vakken waar uw kind moeite mee heeft. Daarnaast kunnen achterstanden worden weggewerkt en kunnen goede resultaten worden behouden.

Om tot goede resultaten te komen en deze resultaten ook te behouden, is het belangrijk dat er ondersteuning wordt geboden door ervaren docenten. Deze ondersteuning zal van onschatbare waarde zijn voor de toekomst van uw kind. Bij Oxford Academy krijgt uw kind de lesstof op een eenvoudige en duidelijke manier uitgelegd. Daarnaast krijgt uw kind voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

DSC 5392
DSC 5528

Over ons​

Aanvullende ondersteuning

De vraag wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal door iedereen anders worden beantwoord. Als uw kind de norm niet haalt en er op school geen geschikte voorzieningen zijn om hem of haar extra bij te staan, kan bijles door een professional uitkomst bieden.

Deze aanvullende ondersteuning is in dit geval bepalend met het oog op de toekomst. Oxford Academy kan uw kind de ondersteuning bieden die essentieel is om schoolcijfers en prestaties te verbeteren.

In 6 stappen waarom Oxford Academy

1. Gratis Intakegesprek
Lees verder
Voordat uw kind bijlessen gaat volgen bij Oxford Academy hebben wij met het kind en ouder of verzorger een intake gesprek. Deze dient ervoor om een leerplan samen te stellen waarbij wij de mogelijkheden bespreken en kijken naar de doelen en de wensen van het kind. Dit gesprek wordt u aangeboden door Oxford Academy.
2. Uw kind is welkom
Lees verder
Elk kind heeft recht op twee proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kunt u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.
3. Interne begeleider
Lees verder
Bij Oxford Academy hebben wij interne begeleiders die de leerlingen monitoren op de ontwikkeling en vooruitgang. Ook ondersteunen en coachen zij de docenten en houden desgewenst contact met de scholen van de leerlingen. De interne begeleiders kunnen leerlingen motiveren door het leren interessant te maken. Zij maken toets analyses om beter te overzien waar de knelpunten zitten bij de individuele leerling
4. Young professionals
Lees verder
Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.
5. Passend lesmateriaal
Lees verder
Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van Smartie behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.
6. Kleine klassen
Lees verder
Bij Oxford Academy bestaan onze klassen uit maximaal vier of acht leerlingen afhankelijk van de groep van het kind. Uiteraard zijn er ook privé lessen beschikbaar waar een leerling 1 op 1 privéles kan krijgen of 1 op 2 priveles.
Vorige
Volgende
1. Kosteloos intakegesprek
Lees verder
Voordat uw kind bijlessen gaat volgen bij Oxford Academy hebben wij met het kind en ouder of verzorger een intake gesprek. Deze dient ervoor om een leerplan samen te stellen waarbij wij de mogelijkheden bespreken en kijken naar de doelen en de wensen van het kind. Dit gesprek wordt u aangeboden door Oxford Academy.
2. Uw kind is welkom
Lees verder
Elk kind heeft recht op twee proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kunt u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.
3. Interne begeleider
Lees verder
Bij Oxford Academy hebben wij interne begeleiders die de leerlingen monitoren op de ontwikkeling en vooruitgang. Ook ondersteunen en coachen zij de docenten en houden desgewenst contact met de scholen van de leerlingen. De interne begeleiders kunnen leerlingen motiveren door het leren interessant te maken. Zij maken toets analyses om beter te overzien waar de knelpunten zitten bij de individuele leerling
4. Young professionals
Lees verder
Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.
5. Passend lesmateriaal
Lees verder
Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van Smartie behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.
6. Kleine klassen
Lees verder
Bij Oxford Academy bestaan onze klassen uit maximaal vier of acht leerlingen afhankelijk van de groep van het kind. Uiteraard zijn er ook privé lessen beschikbaar waar een leerling 1 op 1 privéles kan krijgen of 1 op 2 priveles.

Diensten

Bijles

school 1.jpg

Oxford Academy biedt op onze locatie én bij leerlingen thuis bijlessen in diverse vakken, om uw kind te ondersteunen bij het leren van de stof van vakken die uw kind lastig vindt.

Huiswerkbegeleiding

girl doing homework or online education

Huiswerkbegeleiding helpt uw kind om het huiswerk beter, makkelijker en op tijd te maken. Bij onze huiswerkbegeleiding zijn altijd ervaren docenten aanwezig voor ondersteuning.

Remedial teaching

ezgif 2 d229aaa788

Uw kind ontvangt altijd maatwerk. Wij zorgen ervoor dat uw kind de lesstof goed bij kan houden, maar dat het wel uitdagend genoeg is om te verbeteren.

Onze Werkwijze

1

DSC 5680 1

Intakegesprek

Allereerst is van belang om de behoeften van uw kind en de mogelijkheden vast te stellen middels een intakegesprek. U krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid om al uw vragen te stellen. In navolging hierop wordt een plan van aanpak opgesteld.

2

ezgif 2 9cfe4cb8cb

Intaketoets

Voor het opstellen van een correct plan van aanpak is het cruciaal om het niveau van uw kind vast te stellen. Dit doen wij middels een intaketoets, welke binnen drie dagen na het gesprek plaatsvindt. Aan de hand van de resultaten van deze toets wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht en bepaald welke weg er bewandeld dient te worden om progressie te boeken. Deze toets is voorts een goede nulmeting om de voortgang van uw kind te kunnen beoordelen.

3

ezgif 2 92e5f9aed0

Indeling

Oxford Academy staat voor maatwerk voor ieder kind. Wij zien erop toe dat uw kind de lesstof goed kan bijhouden, gelijktijdig hieraan zorgen wij voor voldoende uitdaging en mogelijkheden om vooruitgang na te streven. De leerprestaties worden op deze manier geoptimaliseerd. Binnen vijf dagen na het afnemen van de toetst delen wij uw kind in binnen een groep die aansluit op het niveau dat is vastgesteld.

jaar ervaring
0
Professionals
0
Beoordelingen
0 /10

Reviews

Onze klanten