Masterclasses

Over ons

De masterclasses van Oxford Academy

Ontwikkeling gaat niet vanzelf. Ook niet als uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Speciaal voor hoogbegaafden en natuurlijk iedereen die zijn of haar kennis over een bepaald onderwerp wil vergroten is een masterclass bij Oxford academy aan te raden.

group of elementary school kids running in a school corridor
school

Over ons

Professionele cursus

Een masterclass bij Oxford Academy is een cursus die door een professional op dat onderwerp wordt gegeven aan studenten en professionals die interesse hebben in een bepaald vakgebied. Bij Oxford Academy worden de volgende masterclasses aangeboden:

1. Cambridge English
2. Robotica
3. Leiderschap en Zelfontwikkeling
4. Rots en Water Training

In 6 stappen waarom Oxford Academy

1. Gratis Intakegesprek
Lees verder
Voordat uw kind bijlessen gaat volgen bij Oxford Academy hebben wij met het kind en ouder of verzorger een intake gesprek. Deze dient ervoor om een leerplan samen te stellen waarbij wij de mogelijkheden bespreken en kijken naar de doelen en de wensen van het kind. Dit gesprek wordt u aangeboden door Oxford Academy.
2. Uw kind is welkom
Lees verder
Elk kind heeft recht op twee proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kunt u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.
3. Interne begeleider
Lees verder
Bij Oxford Academy hebben wij interne begeleiders die de leerlingen monitoren op de ontwikkeling en vooruitgang. Ook ondersteunen en coachen zij de docenten en houden desgewenst contact met de scholen van de leerlingen. De interne begeleiders kunnen leerlingen motiveren door het leren interessant te maken. Zij maken toets analyses om beter te overzien waar de knelpunten zitten bij de individuele leerling
4. Young professionals
Lees verder
Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.
5. Passend lesmateriaal
Lees verder
Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van Smartie behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.
6. Kleine klassen
Lees verder
Bij Oxford Academy bestaan onze klassen uit maximaal vier of acht leerlingen afhankelijk van de groep van het kind. Uiteraard zijn er ook privé lessen beschikbaar waar een leerling 1 op 1 privéles kan krijgen of 1 op 2 priveles.
Previous
Volgende
1. Kosteloos intakegesprek
Lees verder
Voordat uw kind bijlessen gaat volgen bij Oxford Academy hebben wij met het kind en ouder of verzorger een intake gesprek. Deze dient ervoor om een leerplan samen te stellen waarbij wij de mogelijkheden bespreken en kijken naar de doelen en de wensen van het kind. Dit gesprek wordt u aangeboden door Oxford Academy.
2. Uw kind is welkom
Lees verder
Elk kind heeft recht op twee proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kunt u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.
3. Interne begeleider
Lees verder
Bij Oxford Academy hebben wij interne begeleiders die de leerlingen monitoren op de ontwikkeling en vooruitgang. Ook ondersteunen en coachen zij de docenten en houden desgewenst contact met de scholen van de leerlingen. De interne begeleiders kunnen leerlingen motiveren door het leren interessant te maken. Zij maken toets analyses om beter te overzien waar de knelpunten zitten bij de individuele leerling
4. Young professionals
Lees verder
Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.
5. Passend lesmateriaal
Lees verder
Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van Smartie behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.
6. Kleine klassen
Lees verder
Bij Oxford Academy bestaan onze klassen uit maximaal vier of acht leerlingen afhankelijk van de groep van het kind. Uiteraard zijn er ook privé lessen beschikbaar waar een leerling 1 op 1 privéles kan krijgen of 1 op 2 priveles.

FAQ

Vragen die onze klanten stellen

Dit is dé ideale cursus om kennis te maken met de Engelse taal op Advanced niveau. Cambridge English is één van onze populairste cursussen. Tijdens deze cursus wordt de Engelse taalvaardigheid geoefend om het minimale niveau te behalen dat op het voortgezet- en het hoger onderwijs vereist wordt.

Dit is tevens het minimale niveau dat Oxford academy adviseert om te voldoen aan de vereisten die het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs stellen aan de Engelse taalvaardigheden van uw kind.

Engels op niveau A1

Engels voor beginners. Deze cursus is geschikt voor iedereen. Je hebt geen voorkennis nodig. In deze cursus leer je de basis van het Engels waarbij het onderdeel ’spreken’ centraal staat. Na afloop kun je eenvoudige, korte gesprekken voeren in het Engels en korte teksten lezen en begrijpen. Aan het eind van de cursus beheers je bij benadering het Engels op A1 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. Weet je toch al het een en ander van de Engelse taal, dan kun je de cursus versneld afronden.

Engels op niveau A2

In deze cursus ligt de nadruk op spreken en luisteren om je vertrouwen te vergroten in het dagelijkse gebruik van Engels buiten het klaslokaal. Moderne materialen inclusief audio en video, nuttige oefeningen en innovatieve activiteiten in de klas zorgen voor een levendige en interactieve leerervaring. Je hebt al een kleine woordenschat en kent de primaire grammatica. Je kunt bijvoorbeeld een notitie schrijven en een alledaags gesprek voeren op een langzaam spreektempo. Je beheerst de Engelse taal al op niveau A1. Van jou wordt verwacht dat je thuis gemiddeld 3 uur per week oefent. De cursus Engels Beginners A2 bereidt je voor op de vervolgcursus Engels Beginners A2.

Engels op niveau B1

In deze cursus bouw je verder aan jouw kennis van het Engels op niveau B1. Je beschikt over basiskennis van de Engelse taal (niveau A2). De kennis van de grammatica heb je onder de knie en je kunt, zonder veel problemen, een alledaags gesprek voeren. De nadruk ligt op spreken en luisteren om je vertrouwen te vergroten in het dagelijkse gebruik van Engels buiten het klaslokaal. Moderne materialen inclusief audio en video, nuttige oefeningen en innovatieve activiteiten in de klas zorgen voor een levendige en interactieve leerervaring. Van jou wordt verwacht dat je thuis gemiddeld 3 uur per week oefent. Alle lessen worden in het Engels gegeven door een moedertaalspreker. De cursus bereidt je voor op de vervolgcursus Engels Gevorderden B1.

Engels op niveau B2

In deze cursus Engels breid je jouw kennis en vaardigheden vanaf een B1-niveau verder uit naar een B2-niveau. Je leert ook meer complexe grammatica correct toepassen, verbetert je uitspraak en vergroot je woordenschat door middel van veel spreekoefeningen. De cursus is ideaal voor cursisten die Engels willen gebruiken op het werk of in het onderwijs, of die van plan zijn te gaan wonen of werken in een Engelssprekende omgeving. Dit niveau is ook ideaal voor wie wil doorstromen naar C1 Advanced of voor wie wil studeren voor IELTS-examens of het Cambridge First Certificate in het Engels (FCE). Aan het eind van dit deel van de cursus beheers je bij benadering het Engels op niveau B2.

Deze masterclass wordt opgedeeld in verschillende niveaus en is daarom geschikt voor een zeer brede doelgroep: van beginners tot gevorderden.

Engels op niveau A1

Deze cursus is geschikt voor iedereen die zich de basiskennis van het Engels eigen wil maken en geen of bijna geen kennis heeft van het Engels.

Engels op niveau A2

Deze cursus is bedoeld voor volwassen studenten die snel en effectief een basisniveau van Algemeen Engels willen leren. Het is zeer geschikt voor wie weinig eerdere ervaring heeft gehad met het leren van Engels of wie door zelfstudie het Engels beheerst op niveau A1.

Engels op niveau B1

De cursus is geschikt voor iedereen die het Engels op een A2-niveau beheerst.

Engels op niveau B2

De cursus is geschikt voor iedereen die de cursus Engels Gevorderden B2 heeft gevolgd of het Engels op niveau B1+ beheerst.

De masterclass Cambridge English duurt vijftien weken. Je hebt twee keer per week les. Elke les duurt twee uur.

Het is tegenwoordig erg waardevol om te kunnen programmeren. Als je kunt programmeren, dan kun je leuke dingen ontwikkelen – denk aan je eigen app, website of software. Deze masterclass is voor de techneuten en engineers van de toekomst. Gedurende dertien weken zullen de leerlingen lessen volgen waarin de basisvaardigheden van coderen en programmeren (programmeertaal Python) eigen worden gemaakt.

Tijdens deze cursus word je stap voor stap begeleid en neemt de complexiteit geleidelijk toe. Dit is ideaal wanneer je het leren van iets nieuws lastig vindt. In de cursus Python leer je vanaf de basis hoe je met de programmeertaal kunt werken. Het programma bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:

 1. Python downloaden en installeren
 2. Python-modules ontwikkelen
 3. Werken met het objectmodel, ingebouwde typen en collectietypen
 4. Werken met bestanden
 5. Exceptions verwerken, testen uitvoeren en debuggen

Deze masterclass is geschikt voor leerlingen vanaf 12 jaar die interesse hebben om te werken aan hun codeer- en programmeervaardigheden. Deze cursus zal ingedeeld worden op basis van de aanwezige kennis bij de studenten. Er zullen klassen zijn voor studenten met geen of weinig kennis en klassen met studenten die op dit gebied gevorderd zijn.

De masterclass Robotica duurt dertien weken. Je hebt twee keer per week les. Elke les duurt twee uur.

Wie later een goede leider wil zijn of leiding wil geven aan anderen, moet eerst goed naar zichzelf kijken. De studenten die voor deze masterclass kiezen zullen door het volgen van deze cursus de vaardigheden en kenmerken van leiderschap en zelfontwikkeling onder de knie krijgen.

In de masterclass Leiderschap en Zelfontwikkeling versterk je jouw eigen kwaliteiten, waardoor je daadkrachtiger en effectiever omgaat met dagelijkse vraagstukken op school en op het werk. Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met:

 1. Inzicht in eigen gedrag, zwakke punten en kwaliteiten;
 2. Effectief inzetten van je kwaliteiten;
 3. Wat motiveert jou?;
 4. Constructief opkomen voor je eigen mening;
 5. Feedback geven en ontvangen;
 6. Constructief samenwerken.

Deze masterclass is geschikt voor studenten vanaf 12 jaar die zichzelf willen ontdekken. Wie ben jij en wat heb jij nodig om succesvol te zijn?

De masterclass Leiderschap en Zelfontwikkeling duurt vijftien weken. Je hebt twee keer per week les. Elke les duurt twee uur.

Het Rots en Water training wordt aangeboden om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen te versterken door het bouwen aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en respectvolle interacties. Het helpt ook bij het verminderen van sociale problemen zoals pesten en agressie.

Kenmerken omvatten de combinatie van fysieke oefeningen en zelfreflectie, focus op de psychofysieke methodiek, en het ontwikkelen van het vermogen om zowel ‘rots’ (standvastig zijn) als ‘water’ (flexibel en verbonden zijn) te zijn in interacties.

De training is geschikt voor schoolgaande kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar, aangepast aan hun specifieke onderwijsniveaus en ontwikkelingsbehoeften.

Rots en Water duurt twaalf weken. Je hebt twee keer per week les. Elke les duurt twee uur.

jaar ervaring
0
Professionals
0
Beoordelingen
0 /10

Reviews

Onze klanten