Over ons

Informatie over de NIO-toets

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) wordt afgenomen voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO toets is een betrouwbaar en valide toets en wordt daarom veel ingezet als second opinion ter aanvulling van de Cito-eindtoets. Aan de hand van de uitslag van de NIO-toets kunnen scholen een meer onafhankelijk, objectief en concreet schooladvies geven.

Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO-toets is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO-toets bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).

De NIO is vooral geschikt voor leerlingen in groep 8 en tevens voor leerlingen in klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs.

DSC 5518
DSC 5360

Over ons

NIO toets in groepsverband (klassikaal) versus individueel

Op scholen wordt de NIO toets vaak klassikaal afgenomen en voor de meeste leerlingen levert deze vorm van afname geen problemen op. Het resultaat in groepsverband is vrijwel altijd conform de verwachtingen.

Bij de afname van de NIO toets bij dyslectische kinderen is het niet toegestaan om hulpmiddelen of tijdverlenging toe te passen. Sommige dyslectische kinderen hebben echter wel baat bij speciaal aangepaste testmaterialen en formulieren. Het testboekje voor dyslectische kinderen is 125% vergroot en de antwoordformulieren zijn contrastrijker gedrukt dan de reguliere antwoordformulieren.

Is uw kind dyslectisch (of vermoeden van dyslexie), vraag dan altijd naar de aangepaste versie van de NIO-toets.

Onze manier

Waarom Oxford Academy?

Bij Oxford Academy staan de behoeftes van uw kind centraal. Wij bespreken vooraf de mogelijkheden, doelen en wensen van u en uw kind, waarna wij een passend plan voor uw kind opstellen. Vervolgens gaan wij met inachtneming van voornoemde plan met uw kind aan de slag. Wilt u geen gebruik meer maken van onze expertise? Dit kan te allen tijden, met inachtneming van de vooraf afgesproken opzegtermijn.
interview
Kosteloos intakegesprek

Het intakegesprek, waarbij wij de mogelijkheden, doelen en wensen van uw kind vaststellen om een plan samen te stellen, is bij ons altijd kosteloos.

painting 1
Uw kind is welkom voor twee proeflessen

Elk kind heeft recht op twee gratis proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kunt u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.

DSC 5303
people
Young professionals

Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.

books
Passend lesmateriaal

Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van Smartie behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.

FAQ

Vragen die onze klanten stellen

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste persoonlijke aandacht krijgen, er voldoende ruimte is om vragen te stellen en het indien nodig extra uitleg kunnen krijgen. Dit is het voordeel van het hebben van kleine klas. De klassen voor leerlingen uit het basisonderwijsgroep 6 tot en met 8, bestaan uit maximaal 8 leerlingen. Voor de overige klassen, dus de lagere basisschoolgroepen en groepen uit het voortgezet onderwijs, bestaan uit maximaal 4 personen.
In verreweg de meeste gevallen duurt een bijles twee uur. De leerlingen krijgen tussentijds een korte pauze van tien minuten, dit komt ten goede aan hun concentratievermogen. De klassikale lessen worden altijd op de locatie van Oxford Academy verzorgd. Thuislessen zijn hiernaast ook mogelijk, in de vorm van 1-op-1 lessen.
Wanneer uw kind door ziekte niet naar de les kan komen, dan kunt u uw kind via onze website ziekmelden. Ga hiervoor naar www.oxfordacademy.nl. Rechts bovenin klikt u op ‘Voor Ouders’, waarna u op ‘Afwezigheid Melden’ kunt klikken. Voer hier het leerlingennummer in, deze vindt u terug in alle lesoverzichten. Selecteer voor welke les of sessie u uw kind af wilt melden. Klik vervolgens op ‘Meld Afwezigheid’, hierna zal ons systeem de ziekmelding automatisch verwerken.
De gemiste les kan – indien er sprake is geweest van geoorloofde afwezigheid – in overleg met de locatiemanager worden omgezet tot een inhaalles. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij verzoeken u dit zo min mogelijk te doen in de weekenden en tijdens lesuren. U kunt ons het best bereiken tussen 11:00 uur en 17:00 uur.
Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere inhaallessen moeten worden ingepland. Hiervoor kunt u het beste een gesprek van 30 minuten plannen via www.oxfordacademy.nl/afspraak-maken. U kunt selecteren of u een telefonische afspraak of een fysieke afspraak op locatie wilt. Wanneer u deze optie leeg laat, dan gaan wij er van uit dat u persoonlijk aanwezig zal zijn op onze locatie voor de afspraak.
Alle basisschoolleerlingen die bij ons worden aangemeld krijgen binnen 3 dagen na het intakegesprek een intaketoets. Deze toets vormt de basis voor het indelen van uw kind in de juiste groep en op het juiste niveau. Wij gebruiken de resultaten dan ook vooral om uw kind in te kunnen delen in de klas die het best bij hem of haar past. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden ingedeeld op basis van hun tekortvakken.
Oxford Academy biedt een breed scala aan bijlessen. Voor elk vak dat aangeboden wordt op de middelbare school bieden wij bijlessen, van wiskunde tot Engelse taal. Uiteraard bieden wij de bijlessen aan op alle niveaus. Daarnaast zijn er extra bijlessen beschikbaar in overleg, van het verbeteren van de algemene leervaardigheid tot het optimaliseren van planning.
Basisschoolleerlingen uit groepen 4 tot en met 8 maken bij Oxford Academy drie keer per jaar een voortgangstoets, waarvan wij de resultaten graag met de ouder(s) bespreken. Hiervoor wordt u uitgenodigd op onze locatie voor oudergesprekken. Voor alle leerlingen geldt dat er ook regelmatig overleg plaatsvindt tussen de intern begeleider van ons en de docent(en) van de reguliere school van uw kind.
0
jaar ervaring
0
Professionals
0 /10
Beoordelingen
0
jaar ervaring
0
Professionals
0 /10
Beoordelingen

Reviews

Onze klanten