Voor scholen

Over ons

Inhaalprogramma

Oxford Academy gaat graag de samenwerking met uw school aan, door extra ondersteuning en begeleiding te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. De Nederlandse overheid heeft 8,5 miljard euro vrij kunnen maken voor deze vorm van ondersteuning aan leerlingen, vanaf de basisschool tot en met scholieren die actief zijn op het MBO. Dit is een fantastische ontwikkeling voor scholen, voor leerlingen en uiteraard ook voor ouders.

Scholen hoeven het niet helemaal zelf te realiseren. Oxford Academy steunt scholen bij het opstellen van de juiste aanpak en het maken van gerichte keuzes om de leerlingen het beste aan te bieden. Wij denken met u mee, gaan met een helder plan aan de slag en onderhouden hierover een duidelijke communicatie met de contactpersoon op school.

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen in kleine groepen, voor optimale verbetering van de prestaties op school. Wij vertellen u graag meer over wat wij voor meerwaarde kunnen betekenen in het geval van een samenwerking met de school van uw kind. Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op middels onderstaand contactformulier.

studying at school

Over ons

Een samenwerking is de eerste waardevolle stap

Het Nationaal Programma Onderwijs houdt zich onder meer bezig met het bieden van mogelijkheden om leerlingen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Hiervoor verstrekken zij de benodigde middelen om een geheel eigen schoolprogramma te realiseren. 

De komende twee jaar ontvangen Nederlandse scholen extra financiële middelen om maatregelen te nemen en plannen te maken voor het realiseren van onderwijs dat het beste bij de behoeften van hun leerlingen aansluit. 

Zowel de overheid als de gemeente biedt ondersteuning aan scholen voor een goede uitvoering van het eigen schoolprogramma, waarbij kan worden gedacht aan onder meer examentraining, huiswerkbegeleiding, bijlessen, coaching en begeleiding in de klas. Scholen hebben veel verschillende opties en kunnen naar eigen inzicht vormgeven aan het opzetten van dit onderwijs. Vaak zijn scholen helaas zelf niet voldoende in staat om achterstanden in te halen.

Tot aan de zomervakantie van schooljaar 2021/2022 moeten scholen alle beschikbare tijd maximaal benutten. Het Ministerie van OCW stimuleert scholen hiertoe, waarbij eveneens is aangegeven dat er extra begeleiding en onderwijs wordt geboden aan leerlingen die hier behoefte aan hebben. 

Deze extra begeleiding en onderwijs wordt ook buiten schooltijden en schooldagen beschikbaar gesteld, zoals in schoolvakanties.

Leerlingen die een grote achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld (mede) door de coronacrisis en het thuisonderwijs, hebben een doelgerichte aanpak nodig om deze achterstand in te halen. Dit wordt door de Nederlandse overheid mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Extra handen in de klas’ verder te ontwikkelen en uit te breiden. 

Daarnaast wordt de regeling voor zowel vroegschools als voorschools onderwijs herhaald. Op dit moment heeft de Nederlandse overheid de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor scholen verlengd tot het schooljaar 2022/2023.

Blijven zitten is nooit leuk voor een leerling. De leerling moet niet alleen een heel schooljaar overdoen, maar komt ook ineens in een heel andere leeromgeving met andere kinderen in de klas terecht. 

Het systeem van blijven zitten en een heel jaar overdoen, wordt nader herzien. De verlengde leerroute, waarbij het lesprogramma over langere periode wordt uitgesmeerd, is een mogelijkheid. Leerlingen met een leerachterstand hoeven in dit geval niet meer een heel schooljaar te herhalen.

Het is belangrijk dat leerlingen optimaal worden ondersteund. Oxford Academy gaat hiervoor de samenwerking met scholen aan, voor leerlingen die te maken hebben met een ontwikkelings- en/of leerachterstand. 

Wij zorgen voor maximale ondersteuning, onder meer door lesmateriaal, verslagen, planningen en ervaren docenten te verzorgen. Wij inventariseren samen met de scholen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 

  • In overleg met de school kan het programma in 3 tot 8 weken worden opgesplitst. 
  • Een programma bevat tussen de 25 en 60 uur per leerling.
quiz at school 1

Voor scholen

Voor wie?

Onze cursussen worden aangeboden op het niveau van de basisschool en op het niveau van het voortgezet onderwijs. De startdatum van de cursus wordt altijd in overleg met de school vastgesteld. Voor deze masterclasses bestaan de groepen uit maximaal 6 personen.

Onze diensten

Pakketten

mentoring hispanic teacher and latin student working together on course work

FAQ

Vragen die onze klanten stellen

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste persoonlijke aandacht krijgen, er voldoende ruimte is om vragen te stellen en het indien nodig extra uitleg kunnen krijgen. Dit is het voordeel van het hebben van kleine klas. De klassen voor leerlingen uit het basisonderwijsgroep 6 tot en met 8, bestaan uit maximaal 8 leerlingen. Voor de overige klassen, dus de lagere basisschoolgroepen en groepen uit het voortgezet onderwijs, bestaan uit maximaal 4 personen.

Wanneer uw kind door ziekte niet naar de les kan komen, dan kunt u uw kind via onze website ziekmelden. Ga hiervoor naar www.oxfordacademy.nl. Rechts bovenin klikt u op ‘Voor Ouders’, waarna u op ‘Afwezigheid Melden’ kunt klikken. Voer hier het leerlingennummer in, deze vindt u terug in alle lesoverzichten. Selecteer voor welke les of sessie u uw kind af wilt melden. Klik vervolgens op ‘Meld Afwezigheid’, hierna zal ons systeem de ziekmelding automatisch verwerken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere inhaallessen moeten worden ingepland. Hiervoor kunt u het beste een gesprek van 30 minuten plannen via www.oxfordacademy.nl/afspraak-maken. U kunt selecteren of u een telefonische afspraak of een fysieke afspraak op locatie wilt. Wanneer u deze optie leeg laat, dan gaan wij er van uit dat u persoonlijk aanwezig zal zijn op onze locatie voor de afspraak.

Oxford Academy biedt een breed scala aan bijlessen. Voor elk vak dat aangeboden wordt op de middelbare school bieden wij bijlessen, van wiskunde tot Engelse taal. Uiteraard bieden wij de bijlessen aan op alle niveaus. Daarnaast zijn er extra bijlessen beschikbaar in overleg, van het verbeteren van de algemene leervaardigheid tot het optimaliseren van planning.

Tijdens de algemene vakanties die te vinden zijn op de jaarplanning van Oxford Academy worden er geen lessen aangeboden. Er wordt geen aanpassing aangebracht in de maandelijkse betaling, omdat de uitgebleven lessen gecompenseerd worden met andere maanden waarin in plaats van de gewoonlijke 4 weken, 5 weken les wordt gegeven.

In verreweg de meeste gevallen duurt een bijles twee uur. De leerlingen krijgen tussentijds een korte pauze van tien minuten, dit komt ten goede aan hun concentratievermogen. De klassikale lessen worden altijd op de locatie van Oxford Academy verzorgd. Thuislessen zijn hiernaast ook mogelijk, in de vorm van 1-op-1 lessen.

De gemiste les kan – indien er sprake is geweest van geoorloofde afwezigheid – in overleg met de locatiemanager worden omgezet tot een inhaalles. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij verzoeken u dit zo min mogelijk te doen in de weekenden en tijdens lesuren. U kunt ons het best bereiken tussen 11:00 uur en 17:00 uur.

Alle basisschoolleerlingen die bij ons worden aangemeld krijgen binnen 3 dagen na het intakegesprek een intaketoets. Deze toets vormt de basis voor het indelen van uw kind in de juiste groep en op het juiste niveau. Wij gebruiken de resultaten dan ook vooral om uw kind in te kunnen delen in de klas die het best bij hem of haar past. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden ingedeeld op basis van hun tekortvakken.

Basisschoolleerlingen uit groepen 4 tot en met 8 maken bij Oxford Academy drie keer per jaar een voortgangstoets, waarvan wij de resultaten graag met de ouder(s) bespreken. Hiervoor wordt u uitgenodigd op onze locatie voor oudergesprekken. Voor alle leerlingen geldt dat er ook regelmatig overleg plaatsvindt tussen de intern begeleider van ons en de docent(en) van de reguliere school van uw kind.

jaar ervaring
0
Professionals
0
Beoordelingen
0 /10

Reviews

Onze klanten