q Veelgestelde vragen - Bijles & Huiswerkbegeleiding

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste persoonlijke aandacht krijgen, er voldoende ruimte is om vragen te stellen en het indien nodig extra uitleg kunnen krijgen. Dit is het voordeel van het hebben van kleine klas. De klassen voor leerlingen uit het basisonderwijsgroep 6 tot en met 8, bestaan uit maximaal 8 leerlingen. Voor de overige klassen, dus de lagere basisschoolgroepen en groepen uit het voortgezet onderwijs, bestaan uit maximaal 4 personen.

Wanneer uw kind door ziekte niet naar de les kan komen, dan kunt u uw kind via onze website ziekmelden. Ga hiervoor naar www.oxfordacademy.nl. Rechts bovenin klikt u op ‘Voor Ouders’, waarna u op ‘Afwezigheid Melden’ kunt klikken. Voer hier het leerlingennummer in, deze vindt u terug in alle lesoverzichten. Selecteer voor welke les of sessie u uw kind af wilt melden. Klik vervolgens op ‘Meld Afwezigheid’, hierna zal ons systeem de ziekmelding automatisch verwerken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere inhaallessen moeten worden ingepland. Hiervoor kunt u het beste een gesprek van 30 minuten plannen via www.oxfordacademy.nl/afspraak-maken. U kunt selecteren of u een telefonische afspraak of een fysieke afspraak op locatie wilt. Wanneer u deze optie leeg laat, dan gaan wij er van uit dat u persoonlijk aanwezig zal zijn op onze locatie voor de afspraak.

Oxford Academy biedt een breed scala aan bijlessen. Voor elk vak dat aangeboden wordt op de middelbare school bieden wij bijlessen, van wiskunde tot Engelse taal. Uiteraard bieden wij de bijlessen aan op alle niveaus. Daarnaast zijn er extra bijlessen beschikbaar in overleg, van het verbeteren van de algemene leervaardigheid tot het optimaliseren van planning.

Tijdens de algemene vakanties die te vinden zijn op de jaarplanning van Oxford Academy worden er geen lessen aangeboden. Er wordt geen aanpassing aangebracht in de maandelijkse betaling, omdat de uitgebleven lessen gecompenseerd worden met andere maanden waarin in plaats van de gewoonlijke 4 weken, 5 weken les wordt gegeven.

In verreweg de meeste gevallen duurt een bijles twee uur. De leerlingen krijgen tussentijds een korte pauze van tien minuten, dit komt ten goede aan hun concentratievermogen. De klassikale lessen worden altijd op de locatie van Oxford Academy verzorgd. Thuislessen zijn hiernaast ook mogelijk, in de vorm van 1-op-1 lessen.

De gemiste les kan – indien er sprake is geweest van geoorloofde afwezigheid – in overleg met de locatiemanager worden omgezet tot een inhaalles. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij verzoeken u dit zo min mogelijk te doen in de weekenden en tijdens lesuren. U kunt ons het best bereiken tussen 11:00 uur en 17:00 uur.

Alle basisschoolleerlingen die bij ons worden aangemeld krijgen binnen 3 dagen na het intakegesprek een intaketoets. Deze toets vormt de basis voor het indelen van uw kind in de juiste groep en op het juiste niveau. Wij gebruiken de resultaten dan ook vooral om uw kind in te kunnen delen in de klas die het best bij hem of haar past. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden ingedeeld op basis van hun tekortvakken.

Basisschoolleerlingen uit groepen 4 tot en met 8 maken bij Oxford Academy drie keer per jaar een voortgangstoets, waarvan wij de resultaten graag met de ouder(s) bespreken. Hiervoor wordt u uitgenodigd op onze locatie voor oudergesprekken. Voor alle leerlingen geldt dat er ook regelmatig overleg plaatsvindt tussen de intern begeleider van ons en de docent(en) van de reguliere school van uw kind.

Voor gedupeerden ouders

De toeslagenaffaire in Nederland verwijst naar een grootschalig schandaal waarbij duizenden ouders onterecht beschuldigd werden van fraude met kinderopvangtoeslagen. Het toeslagensysteem, bedoeld om ouders financieel te ondersteunen bij kinderopvangkosten, werd door de Belastingdienst misbruikt. Ouders kregen onterecht beschuldigingen van fraude, waarna zij enorme bedragen aan ontvangen toeslagen moesten terugbetalen. Deze kwestie kwam aan het licht in 2019, en de onrechtvaardige praktijken van de Belastingdienst leidden tot ernstige financiële en emotionele gevolgen voor de getroffen ouders. Veel gezinnen werden geconfronteerd met enorme schulden en psychische stress als gevolg van de onterechte terugvordering van toeslagen. Het schandaal leidde tot politieke en maatschappelijke verontwaardiging, resulterend in het aftreden van het kabinet en de erkenning van het onrecht dat aan de getroffen ouders was aangedaan. De overheid heeft sindsdien maatregelen genomen om de gedupeerde ouders te compenseren en het toeslagensysteem te hervormen.

Bent u benadeeld door de toeslagenaffaire? Dan kom je mogelijk meteen in aanmerking voor een uitbetaling van € 30.000. Daarna volgt een integrale beoordeling. Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Voor hen is de kindregeling gemaakt. Deze regeling biedt hulp op verschillende gebieden. Op deze pagina leest u meer over de hulp en brede ondersteuning: https://herstel.toeslagen.nl/kindregeling/kindregeling-hulp-en-brede-ondersteuning/

Kinderen en jongeren kunnen voor hulp terecht bij hun eigen gemeente. Dat heet de ‘Brede ondersteuning’ Kinderen en jongeren bespreken dan samen met hun gemeente welke hulp nodig is en welke hulp het beste bij hen past. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het volgen van onderwijs of hulp en extra zorg als ze neerslachtig zijn. Bij de gemeente werken mensen die speciaal zijn opgeleid om deze kinderen en jongeren te helpen. Kinderen en jongeren van 16 jaar en ouder kunnen zelf contact opnemen met hun gemeente. Bij kinderen jonger dan 16 jaar kunnen de ouder(s) of verzorger(s) contact opnemen met de gemeente.

Oxford Academy helpt jou graag bij deze aanvraag. De hulp van Oxford Academy kost jou niets en jouw kind krijgt gratis extra onderwijsondersteuning/bijles wanneer de gemeente de aanvraag goedgekeurd.

Als u via Oxford Academy een aanvraag wilt indienen, dan doorlopen we een aantal stappen:

  1. Het maken van een afspraak op locatie of online: je meldt je aan via ons aanmeldformulier. Er wordt vervolgens een afspraak op locatie of online ingepland.
  2. Intakegesprek: je krijgt een intakegesprek met een medewerker van Oxford Academy . Hij/zij luistert naar je verhaal. Samen zetten jullie de behoeften van je kind op een rij.
  3. Vervolgformulier: je ontvang een vervolgformulier om jouw persoonlijke gegevens te invullen en gegevens van je kind te uploaden.
  4. Het opstellen van een plan van aanpak: op basis van het intakegesprek en het invullen van het vervolgformulier wordt er vervolgens een advies gegeven en er wordt een plan op maat gemaakt. Het wordt duidelijk welke stappen jullie gaan zetten en hoe veel tijd die stappen ongeveer zullen kosten. Dit plan van aanpak wordt samen met u opgesteld.
  5. Besluitvorming bij de gemeente: de medewerker van Oxford Academy gaat vervolgens op basis van het opgestelde plan van aanpak een aanvraag indienen bij de contactpersoon van je gemeente.
  6. Go of no-go: als de gemeente het plan van aanpak goedkeurt en het aangevraagde bedrag toekent, dan krijgt jouw kind op locatie of online extra onderwijsondersteuning/bijles zoals we dat hebben afgesproken.
  7. Begeleiding gedurende de bijlessen: jouw contactpersoon van Oxford Academy zorgt ervoor dat alles verloopt zoals met jou is afgesproken.Het aantal uur lessen per week zal op basis van persoonlijke behoeften en achterstanden van het kind bepaalt worden. Hiervoor zijn richtlijnen aangeschreven.

U bent ten alle tijden vrij om af te zien van de aangeboden onderwijsondersteuning bij Oxford Academy. Wij doen ons uiterste best om het proces optimaal af te ronden en het dossier zo snel mogelijk neer te leggen bij de desbetreffende gemeente. Tot op heden is het niet voorgekomen dat de gemeente een volledige afkeuring heeft uitgesproken.

Tot de officiele bevestiging van de gemeente ontvangen wordt is het niet zeker of de kosten ook daadwerkelijk voor u gedekt zullen worden. Bijna alle aanvragen worden geaccepteerd, met aanpassing in duur en/of intensiteit. Uiteraard kunt uw kind starten met de lessen, maar wij kunnen in beginfase geen garanderende uitspraak doen over de toenadering van de gemeente.

Mocht u zelf geen contactpersoon kunnen aanvragen of toegewezen krijgen, dan bestaat de mogelijkheid dat wij dit, met uw machtiging, namens u doen bij de desbetreffende gemeente.

Met 15 jaar ervaring in de onderwijssector kunnen wij aangeven dat de passende meest efficiente wijze van onderwijs ingezet zal worden.

Alle keuzes met betrekking tot de indeling van het kind over de sessies worden gebaseerd op de beschikbaarheid opgegeven vanuit de ouder en het kind, mits het roostertechnisch passend is.

Voor elk kind dient u een apart formulier in te vullen. Op deze manier houden we de informatie per leerling gescheiden. Ieder kind is namelijk uniek.

De webinar wordt twee maal per week verzorgd. Mocht u een bijeenkomst gemist hebben, dan kunt u gerust met de eerstvolgende mogelijkheid aanlsuiten. Onze collega’s helpen u per mail aan een nieuwe link waarmee de opvolgende meeting te volgen is.

Indien u slechts de optie voor lessen aan huis neemt, kunnen wij u helaas geen richtlijn geven voor de duur tot aan de start van het ondersteuningsproces. Wij dienen hierbij meerdere factoren mee te nemen, te denken aan de bereidheid van een docent om te reizen en passende bevoegdheden van deze zelfde docent.