Lente en zomerscholen

Over ons

Lente- en zomerscholen

Oxford Academy werkt samen met scholen om intensieve bijscholing te realiseren voor alle leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, die hier behoefte aan hebben. Blijven zitten is voor geen enkel kind leuk. Lijkt het erop dat het spannend gaat worden of een kind aan het einde van het schooljaar wel over kan naar de volgende klas? Dan is het goed om extra begeleiding in te zetten. 

Bij Oxford Academy hebben wij hiervoor lente- en zomerscholen, waarbij de geselecteerde leerlingen extra begeleiding krijgen voor de duur van 2 tot 6 weken. In de lente gebeurt dit gedurende de meivakantie en in de zomer gebeurt dit in de grote vakantie (zomervakantie). 

Onze ervaren, jonge begeleiders weten leerlingen als geen ander te motiveren en versterken het zelfvertrouwen van  leerlingen waardoor zij vol enthousiasme weer met school aan de slag gaan en betere prestaties laten zien.

DSC 5324 1
kids using laptops in class

Over ons

Dáárom kiest u voor lente- of zomerscholen

Er zijn van buitenaf allerlei afleidende factoren en het is goed mogelijk dat uw kind zich daar snel toe aangetrokken voelt en weinig tijd besteedt aan school. Vanwege de prettige leeromgeving bij Oxford Academy zal uw kind zich gedreven voelen om aan de slag te gaan.

Voor wie?

Basisschoolleerlingen zijn welkom voor ondersteuning op de belangrijkste onderdelen uit het basisonderwijs, namelijk taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs krijgen ondersteuning in alle vakken (VMBO, Havo en VWO).

Onze tarieven

Pakketten

mentoring hispanic teacher and latin student working together on course work

FAQ

Vragen die onze klanten stellen

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste persoonlijke aandacht krijgen, er voldoende ruimte is om vragen te stellen en het indien nodig extra uitleg kunnen krijgen. Dit is het voordeel van het hebben van kleine klas. De klassen voor leerlingen uit het basisonderwijsgroep 6 tot en met 8, bestaan uit maximaal 8 leerlingen. Voor de overige klassen, dus de lagere basisschoolgroepen en groepen uit het voortgezet onderwijs, bestaan uit maximaal 4 personen.

Wanneer uw kind door ziekte niet naar de les kan komen, dan kunt u uw kind via onze website ziekmelden. Ga hiervoor naar www.oxfordacademy.nl. Rechts bovenin klikt u op ‘Voor Ouders’, waarna u op ‘Afwezigheid Melden’ kunt klikken. Voer hier het leerlingennummer in, deze vindt u terug in alle lesoverzichten. Selecteer voor welke les of sessie u uw kind af wilt melden. Klik vervolgens op ‘Meld Afwezigheid’, hierna zal ons systeem de ziekmelding automatisch verwerken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere inhaallessen moeten worden ingepland. Hiervoor kunt u het beste een gesprek van 30 minuten plannen via www.oxfordacademy.nl/afspraak-maken. U kunt selecteren of u een telefonische afspraak of een fysieke afspraak op locatie wilt. Wanneer u deze optie leeg laat, dan gaan wij er van uit dat u persoonlijk aanwezig zal zijn op onze locatie voor de afspraak.

Oxford Academy biedt een breed scala aan bijlessen. Voor elk vak dat aangeboden wordt op de middelbare school bieden wij bijlessen, van wiskunde tot Engelse taal. Uiteraard bieden wij de bijlessen aan op alle niveaus. Daarnaast zijn er extra bijlessen beschikbaar in overleg, van het verbeteren van de algemene leervaardigheid tot het optimaliseren van planning.

Tijdens de algemene vakanties die te vinden zijn op de jaarplanning van Oxford Academy worden er geen lessen aangeboden. Er wordt geen aanpassing aangebracht in de maandelijkse betaling, omdat de uitgebleven lessen gecompenseerd worden met andere maanden waarin in plaats van de gewoonlijke 4 weken, 5 weken les wordt gegeven.

In verreweg de meeste gevallen duurt een bijles twee uur. De leerlingen krijgen tussentijds een korte pauze van tien minuten, dit komt ten goede aan hun concentratievermogen. De klassikale lessen worden altijd op de locatie van Oxford Academy verzorgd. Thuislessen zijn hiernaast ook mogelijk, in de vorm van 1-op-1 lessen.

De gemiste les kan – indien er sprake is geweest van geoorloofde afwezigheid – in overleg met de locatiemanager worden omgezet tot een inhaalles. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij verzoeken u dit zo min mogelijk te doen in de weekenden en tijdens lesuren. U kunt ons het best bereiken tussen 11:00 uur en 17:00 uur.

Alle basisschoolleerlingen die bij ons worden aangemeld krijgen binnen 3 dagen na het intakegesprek een intaketoets. Deze toets vormt de basis voor het indelen van uw kind in de juiste groep en op het juiste niveau. Wij gebruiken de resultaten dan ook vooral om uw kind in te kunnen delen in de klas die het best bij hem of haar past. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden ingedeeld op basis van hun tekortvakken.

Basisschoolleerlingen uit groepen 4 tot en met 8 maken bij Oxford Academy drie keer per jaar een voortgangstoets, waarvan wij de resultaten graag met de ouder(s) bespreken. Hiervoor wordt u uitgenodigd op onze locatie voor oudergesprekken. Voor alle leerlingen geldt dat er ook regelmatig overleg plaatsvindt tussen de intern begeleider van ons en de docent(en) van de reguliere school van uw kind.

jaar ervaring
0
Professionals
0
Beoordelingen
0 /10

Reviews

Onze klanten