Bijles nodig voor uw kind?

Oxford Academy ondersteunt, begeleidt en helpt kinderen om schoolprestaties op de basisschool of het voortgezet onderwijs te verbeteren.
Jaar ervaring
0
Professionals
0 +
Beoordelingen
0 /10

Over ons

Bijles & Huiswerkbegeleiding

Oxford Academy biedt bijles en huiswerkbegeleiding aan leerlingen die worstelen met één of meer vakken. Een aanzienlijk deel van de leerlingen ervaart moeite met het begrijpen van bepaalde lesstof. Onze ervaren docenten staan deze leerlingen bij om de resultaten op school te verbeteren.
ezgif 2 2815d7fa98
ezgif 2 159374cd98

Over ons

Bijles

Bijles biedt de nodige ondersteuning om de prestaties op school binnen bepaalde vakken te verbeteren. Oxford Academy ontvangt leerlingen graag op locatie voor het geven van bijlessen, doch kunnen wij bijlessen ook aan huis verzorgen. Indien uw kind niet vordert in één of meer vakken, dan zorgen wij ervoor dat de achterstand wordt ingehaald en de prestaties verbeteren.

Ieder kind leert op een geheel eigen manier. De lesmethode die voor het ene kind werkt, werkt niet voor een ander kind. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren docenten die de ondersteuning aanpassen op de behoeften van uw kind. Op deze manier wordt leren niet alleen makkelijker en doeltreffender, maar vooral leuker. Vanzelfsprekend is er voor elk kind genoeg gelegenheid om vragen te stellen.

Tegenwoordig is er binnen scholen dikwijls onvoldoende ruimte om kinderen die het nodig hebben extra begeleiding te bieden. Als externe partij kunnen wij deze leerlingen de benodigde ondersteuning bieden.

Oxford Academy biedt bijlessen die uw kind helpen in de toekomst en direct bijdragen aan het verbeteren van schoolprestaties.

Over ons

Huiswerkbegeleiding

Oxford Academy is hét instituut voor bijlessen en een mooi cursusaanbod, maar wij bieden ook uitstekende huiswerkbegeleiding aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die het lastig vinden om hun huiswerk tijdig en/of correct te maken. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, te denken valt aan gebrek aan motivatie, maar dit kan eveneens liggen aan een gebrek aan de juiste begeleiding. De professionele docenten van Oxford Academy zijn er om deze kinderen te begeleiden bij het maken van hun huiswerk.

Wij ontvangen de kinderen voor huiswerkbegeleiding in een prettige sfeer, waarin zij zich veilig en gemotiveerd voelen. De leerlingen maken hun huiswerk in een prikkelarme omgeving, zodat zij zo min mogelijk worden afgeleid en geconcentreerd aan de slag kunnen gaan met hun huiswerk. Tijdens de huiswerkbegeleiding is alle gelegenheid om vragen te stellen, zodat lesstof direct begrepen wordt.

Bij Oxford Academy zijn de groepen voor huiswerkbegeleiding klein, zodat alle kinderen de juiste aandacht krijgen om progressie te boeken. De voortgang van de leerlingen wordt nauwgezet in de gaten gehouden door onze ervaren docenten. Wordt er opgemerkt dat uw kind toch extra begeleiding of motivatie nodig heeft, dan zorgen wij hiervoor op een passende wijze.

ezgif 2 bad9bc6bbe

In 6 stappen waarom oxford Academy

Bij Oxford Academy staan de behoeftes van uw kind centraal. Wij bespreken vooraf de mogelijkheden, doelen en wensen van u en uw kind, waarna wij een passend plan voor uw kind opstellen. Vervolgens gaan wij met inachtneming van voornoemde plan met uw kind aan de slag. Wilt u geen gebruik meer maken van onze expertise? Dit kan te allen tijden, met inachtneming van de vooraf afgesproken opzegtermijn.
Kosteloos intakegesprek

Voordat uw kind bijlessen gaat volgen bij Oxford Academy hebben wij met het kind en ouder of verzorger een intake gesprek. Deze dient ervoor om een leerplan samen te stellen waarbij wij de mogelijkheden bespreken en kijken naar de doelen en de wensen van het kind. Dit gesprek wordt u aangeboden door Oxford Academy.

Uw kind is welkom voor twee proeflessen

Elk kind heeft recht op twee proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kunt u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.

Interne begeleider

Bij Oxford Academy hebben wij interne begeleiders die de leerlingen monitoren op de ontwikkeling en vooruitgang. Ook ondersteunen en coachen zij de docenten en houden desgewenst contact met de scholen van de leerlingen. De interne begeleiders kunnen leerlingen motiveren door het leren interessant te maken. Zij maken toets analyses om beter te overzien waar de knelpunten zitten bij de individuele leerling

Young professionals

Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.

Passend lesmateriaal

Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van Smartie behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.

Kleine klassen

Bij Oxford Academy bestaan onze klassen uit maximaal vier of acht leerlingen afhankelijk van de groep van het kind. Uiteraard zijn er ook privé lessen beschikbaar waar een leerling 1 op 1 privéles kan krijgen of 1 op 2 priveles.

Diensten

Bijles

school 1.jpg

Oxford Academy biedt op onze locatie én bij leerlingen thuis bijlessen in diverse vakken, om uw kind te ondersteunen bij het leren van de stof van vakken die uw kind lastig vindt.

Huiswerkbegeleiding

girl doing homework or online education

Huiswerkbegeleiding helpt uw kind om het huiswerk beter, makkelijker en op tijd te maken. Bij onze huiswerkbegeleiding zijn altijd ervaren docenten aanwezig voor ondersteuning.

Remedial teaching

ezgif 2 d229aaa788

Uw kind ontvangt altijd maatwerk. Wij zorgen ervoor dat uw kind de lesstof goed bij kan houden, maar dat het wel uitdagend genoeg is om te verbeteren.

Onze Werkwijze

1

DSC 5680 1

Intakegesprek

Allereerst is van belang om de behoeften van uw kind en de mogelijkheden vast te stellen middels een intakegesprek. U krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid om al uw vragen te stellen. In navolging hierop wordt een plan van aanpak opgesteld.

2

ezgif 2 9cfe4cb8cb

Intaketoets

Voor het opstellen van een correct plan van aanpak is het cruciaal om het niveau van uw kind vast te stellen. Dit doen wij middels een intaketoets, welke binnen drie dagen na het gesprek plaatsvindt. Aan de hand van de resultaten van deze toets wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht en bepaald welke weg er bewandeld dient te worden om progressie te boeken. Deze toets is voorts een goede nulmeting om de voortgang van uw kind te kunnen beoordelen.

3

ezgif 2 92e5f9aed0

Indeling

Oxford Academy staat voor maatwerk voor ieder kind. Wij zien erop toe dat uw kind de lesstof goed kan bijhouden, gelijktijdig hieraan zorgen wij voor voldoende uitdaging en mogelijkheden om vooruitgang na te streven. De leerprestaties worden op deze manier geoptimaliseerd. Binnen vijf dagen na het afnemen van de toetst delen wij uw kind in binnen een groep die aansluit op het niveau dat is vastgesteld.

Onze tarieven

Pakketten

mentoring hispanic teacher and latin student working together on course work

Onze specialisten

Professionele docenten

Alle ervaren docenten die zich inzetten vanuit ons instituut voor onderwijsondersteuning hebben een achtergrond in de psychologie en/of pedagogie. Hierdoor kunnen zij zich goed inleven in de kinderen en weten zij precies welke vorm van begeleiding of ondersteuning een kind het meest baat bij heeft. Voorts beschikken de docenten over de nodige kennis en kundigheid om de lesstof van diverse vakken op een boeiende en begrijpelijke manier over te brengen.

jaar ervaring
0
Professionals
0
Beoordelingen
0 /10

Reviews

Onze klanten