Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

school children constructing robots with teacher in class

De Onderwijsinspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona, de lockdowns en de periodes van thuisonderwijs. In deze publicatie vinden jullie de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

Vanuit scholen horen wij dezelfde geluiden, de zorgen zijn er over inhoudelijke (leer)achterstanden, maar in veel gevallen nog meer over motivatie, het weer in het ritme komen, sociaal-emotioneel/het welbevinden en het gedrag.

Een stukje uitgelicht: 

“Een enquête die de inspectie onder leerlingen heeft uitgezet, bevestigt het genoemde beeld: Een meerderheid van de geënquêteerde leerlingen gaf aan minder zin in leren te hebben, minder zijn best te doen en minder gemotiveerd te zijn om huiswerk te maken. Bijna de helft van de leerlingen maakte zich zorgen over de opgelopen achterstanden. Een kwart van alle leerlingen was bang dat ze de opgelopen achterstanden niet meer konden inhalen. Leerlingen maakten zich bijvoorbeeld zorgen over het halen van examens of over de kans om op een hoger niveau te komen.”

Sommige leerlingen bloeien weer helemaal op en zijn gemotiveerder dan ooit, en het lukt deze groep ook best goed! Een andere groep ging in september niet huppelend naar school of liet ergens in september het koppie al een beetje hangen, alle goede voornemens ten spijt. Als ouder zullen jullie dit herkennen en je ook best wel eens echt zorgen om maken. Wat is ‘normaal’ pubergedrag, wat komt als vanzelf weer op de rit, waar moet de aandacht naartoe, beetpakken of juist even loslaten? Gelukkig zijn kinderen ongelooflijk veerkrachtig en met de juiste steun, vanuit huis, vrienden of school kunnen zij de draad weer oppakken.

Ook wij kunnen hierin ondersteunen. Dit is precies waar wij ons al jaren op richten; motivatie, zelfvertrouwen en grip (terug krijgen) op schoolwerk. Voor een grotere groep leerlingen is dit nu nog meer aan de orde dan anders, door corona. Met het team van Oxford Academy en alle positieve energie willen we iedere leerling weer op de trein krijgen die maar doordendert (school) en waar sommige kinderen even van afvallen. Ook dit schooljaar doen we waar we al jaren op focussen: leren leren, doelen stellen, plannen met als resultaat; blije kinderen aan de keukentafel en met zelfvertrouwen in de klas!

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/28/leervertragingen-en-zorgen-over-welzijn-door-corona

Deel dit bericht