Vervolgformulier

Dit vervolgformulier is speciaal opgesteld voor ouders van kinderen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Door het invullen van deze gegevens stelt u ons in staat om namens u een aanvraag in te dienen bij uw gemeente. Dit is om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor kosteloze lessen.